نمونه کارها-تمام عرض

توسعه اندروید
طراحی گرافیک
خلاقیت در مهارت
گرافیک وب
فتوگرافی و خلاقیت
برنامه نویسی وب