سعید اکبری

کارشناس بازاریابی

سیما اسدی

کارشناس سایت

مهدی اسدی

کارشناس بازاریاب

حسن نوری

طراحی گرافیک

علی جوادی

کارشناس سایت

ما استخدام می کنیم!

علاقه مند به کار با تیم ما هستید؟